Konstytucja RP

…musi zostać, zdaniem Pawła Kukiza, zmieniona. Jakby co, mamy gotową preambułę:

„Odrodzona Rzeczpospolita Polska jest Narodem Katolickim i dlatego buduje swoją nadzieję na wsparciu Bożej Opatrzności. Konstytucja naszego państwa oparta jest na sprawdzonym historycznie fundamencie wartości prawdziwie chrześcijańskich, w szczególności na chrześcijańskiej wizji człowieka.
Szczególna i manifestowana przez wieki tolerancja polskiego katolicyzmu umożliwia pełną akceptację takiego moralnego i etycznego fundamentu wyznawcom innych religii, także tym członkom polskiej rodziny, którzy nie dostąpili łaski wiary, ale pragną autentycznego dobra całej wspólnoty Narodu Polskiego”.

Nie musicie dziękować.

Published by

witaszewski

Przemęczony autor.

Leave a Reply