Polska w pigułce

(Fragment podręcznika)

Informacje podstawowe

Państwo: Odrodzona Rzeczpospolita Polska.

ORP jest państwem jednocześnie zacofanym i nowoczesnym. Zastrzyk finansowy uzyskany ze sprzedaży technologii poliolowej umożliwił modernizację infrastruktury, zrealizowanie wielu kosztownych inwestycji oraz sprawną transformację ustrojową kraju. Polska ma więc dosyć nowoczesny przemysł, sprawny system transportu, zreformowane szkolnictwo, jednocześnie zaś obarczona jest ideologicznie kształtowanym, restrykcyjnym prawem. Tradycjonalistyczne poglądy ­polityków owocują decyzjami utrudniającymi dialog i wymianę handlową z bardziej zaawansowanymi technologicznie państwami i organizacjami.

Godło: na czerwonym tle biały orzeł w koronie, w lewym szponie szabla, w prawym krzyż.

Ustrój i podział administracyjny: demokracja przedstawicielska. Polska jest federacją siedmiu województw o dużej autonomii. Władza ustawodawcza i wykonawcza jest wzorowana na modelu amerykańskim, z silną władzą prezydencką (kadencja ośmioletnia) i dwuizbowym parlamentem (kadencja pięcioletnia) podzielonym na Senat i Sejm.

Prawo: oparte na prawie niemieckim, ale pod silnym wpływem Polskiego Kościoła Katolickiego Chrystusa Króla i Maryi Zawsze Dziewicy.

Posiadanie i sprzedaż narkotyków jest zakazane, z wyjątkiem legalnej marihuany. Surowo zabroniona jest produkcja narkotyków (łącznie z marihuaną objętą państwowym monopolem).

Zakaz posiadania cyberwszczepów z wyjątkiem bioniki protetycznej – umożliwiającej normalne funkcjonowanie ofiarom wypadków i ciężko chorym. Wszystkie implanty są rejestrowane. Podobnym ograniczeniom podlega inżynieria genetyczna i jej produkty – wolno je wykorzystywać jedynie do ratowania życia i zdrowia.

Obywatele mogą zdobyć pozwolenie na posiadanie i noszenie broni palnej (ograniczonej do małokalibrowej broni krótkiej oraz myśliwskiej broni długiej dla przeszkolonych myśliwych ze stażem). Rejestrowane agencje ochrony mogą zaopatrzyć się w broń automatyczną. Każda sprzedana sztuka broni palnej ma wbudowany gun-lock oraz jest zapisywana w policyjnej bazie ­danych.

Sztuczne Inteligencje nie mają żadnych praw oraz zabronione jest ich przechowywanie na komputerach znajdujących się w Polsce. Podobnie praw nie mają neozwierzęta.

Prawo rodzinne jest ekstremalnie konserwatywne – umożliwia zawieranie jedynie monogamicznych, heteroseksualnych małżeństw. w przypadku ślubu konkordatowego uzyskanie rozwodu jest prawie niemożliwe, wymaga bowiem orzeczenia unieważnienia małżeństwa przez Polski Kościół Katolicki.

Zakazane jest udostępnianie i obrót treściami i towarami „szkodliwymi dla rodziny i moralności katolickiej” – głównie ­pornografią i częścią środków antykoncepcyjnych. Posiadanie pornografii to wykroczenie (tak jak m.in. zdrada małżeńska, ­wagary i niszczenie mienia publicznego).

Nie wolno posiadać i używać silnego oprogramowania szyfrującego. Egzekwuje się to przede wszystkim przez ograniczenie dostępu do treści zawartych w Internecie, czyli państwową cenzurę łącz wychodzących na świat, oraz ściganie rodzimych przestępców rozpowszechniających zakazane treści.

Powierzchnia: ok. 310 tys. km kw.

Państwa ościenne: Republika Nadbałtycka, Federacja Rosyjska (przez Puszczę Białowiesko-Augustowską), Ukraina, Słowacja, Unia Europejska.

Ludność: około 42 mln.

Skład etniczny: Polacy (78 proc.), Rosjanie (5 proc.), Niemcy (3 proc.), Ukraińcy (1 proc.), inni (13 proc.).

Religie: Zjednoczony Kościół Wszystkich Chrześcijan (45 proc.), Polski Kościół Katolicki Chrystusa Króla i Maryi Zawsze Dziewicy (31 proc.), islam (3 proc.), niewierzący (17 proc.), inne (3 proc.).

Języki urzędowe: polski.

Stolica: Warszawa.

Główne miasta: Konurbacja Śląska, Trójmiasto.

Waluta: złoty polski. 1 zł = 0,4 euro (czyli 1 euro = 2,5 zł)

Przemysł i usługi: rolnictwo (potentat w produkcji rzepaku olejowego), odsalanie wody morskiej, przemysł wydobywczy, ciężki, zbrojeniowy, mięsny (jako jedyne państwo w Europie).

Historia: Odrodzona Rzeczpospolita Polska powstała w 2029 r. w wyniku transformacji ustrojowej wywołanej przez dwa czynniki – powstanie Polskiego ­Kościoła Chrystusa Króla i Maryi Zawsze Dziewicy (zwanego Polskim Kościołem Katolickim) w 2025 r. oraz ogólnopolską falę zamieszek (tzw. Czarny Grudzień) w 2028 r. Polska prawica (wspierana przez PKK) zdobyła władzę i w ogólnopolskim referendum doprowadziła do przekształcenia Polski w republikę federalną (zwaną „republiką wojewódzką”) – IV Odrodzoną Rzeczpospolitą Polską. ­Transformacja ustrojowa zbiegła się w czasie z ogólnoświatowym kryzysem paliwowym – polskie patenty na poliol doskonale się sprzedawały, zapewniając reformującemu się państwu zastrzyk gotówki i dając mocny kredyt zaufania rządom prawicy.

Stosunki międzynarodowe: do niedawna dobre z Unią Europejską i Związkiem Skandynawskim (podpisany pakt o wzajemnej obronie oraz szereg umów gospodarczych). Dobre z Ukrainą i Pribałtiką (żywa wymiana handlowa), dość dobre z Rosją oraz Wielkim Kalifatem Arabskim (Polska prowadzi wymianę gospodarczą z Kalifatem jako jedyne państwo prócz Republiki Zatokowej), poprawne z innymi krajami.

Polskie koła oficjalne chłodno odnoszą się do państw, w których prawnie zrównano SI z ludźmi i gdzie prowadzony jest swobodny obrót cybernetyką.

Preambuła Konstytucji IV Odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej

Odrodzona Rzeczpospolita Polska jest Narodem Katolickim i dlatego buduje swoją nadzieję na wsparciu Bożej Opatrzności. ­Konstytucja naszego państwa oparta jest na sprawdzonym historycznie fundamencie wartości prawdziwie chrześcijańskich, w szczególności na chrześcijańskiej wizji człowieka. Szczególna i manifestowana przez wieki tolerancja polskiego katolicyzmu umożliwia pełną akceptację takiego moralnego i etycznego fundamentu wyznawcom innych religii, także tym członkom polskiej rodziny, którzy nie dostąpili łaski wiary, ale pragną autentycznego dobra całej wspólnoty Narodu Polskiego.

Więcej przeczytasz w podręczniku.

Leave a Reply